For 3dje gang rekrutterer Rainfall Rekruttering byens beste IT hoder til Sparebanken Vest!

Dette er tredje gang Rainfall vinner eneleverandør avtale med Sparebanken Vest på rekruttering av IT spesialister. Gjennom de siste 4 år har Rainfall vært ansvarlig for å bygge opp SPV sin IT divisjon til å bli en av de tyngste fagmiljøene i Bergen.

Prosjektet hadde oppstart i april og hadde varighet frem til september 2015. Ved utgangen av juni er alle 10 stillinger besatt.

Avtalen er et bevis på suksessen Rainfall sammen med SPV har hatt i å utvikle dette samarbeidet og gjøre solide leveranser.

For informasjon om prosjektet, kontakt Turi Birkeland, mob. 915 69 016 eller Sveinung Einan, mob. 482 67 251