Fravær av satsing i Norsk IT-sektor?

Flere av Norges største selskaper er i prosesser med offshoring av arbeidsplasser som treffer norsk IT-sektor hardt. Hele kunnskapsdomener flyttes ut av landet. Og listen av selskaper som gjør dette vokser videre – her i Norge.

Evry har over flere år tilrettelagt for ”global sourcing” for å styrke sin markedsposisjon. Vi vurderer deres global sourcing som en mer balansert strategi der man offshorer deler av sin utvikling og produksjon basert på vurderinger av flere faktorer, som eksempelvis kompleksitet, hvor virksomhetskritisk løsningen er, kapasitet og kostnad. Nå fremmes det i media at styret i Evry har salg av selskapet som strategi for videre vekst. Blir da global sourcing til ren offshoring også her?

Dette er bedrifter med sterk norsk forankring og det er det norske stat og folk på eiersiden.

 

Vi frykter at mange tusen stillinger fra norsk IT-sektor vil forsvinne grunnet ensrettet fokus på kostnadskutt. Spesielt stillinger som ikke krever seniorkompetanse. Det virker som at kompleksiteten i å regne på faktisk investering og mulig verdiskaping i nye prosjekter er for stor. Kostnadskutt med fokus på timepris er enkelt. Utgiftene skal ned.

 

Verdiskaping og kompetanse
Er resultatet av offshoring at inntektene og fortjenesten går opp? Gir det økt verdiskapning for bedriftene?

Norsk IT-sektor vil få store utfordringer med å opprettholde kompetanse. Også her hjemme skal utgiftene ned. Markedet etterspør snart kun lokal seniorkompetanse til støtte mot offshoreprosjekter. All annen kompetanse leveres billigere fra utlandet.  Og forskning og utvikling i Norge trenger vi ikke en gang å ta opp – FOU budsjettene er ikke der.

Hvor kommer denne seniorkompetansen fra? Hvordan utvikler vi disse talentene dersom vi ikke også satser på lokal utvikling av nyutdannede og juniorer. Kostnadsnivået i Norsk IT-sektor har gått nedover de siste 15 årene. Timepriser er ofte lavere en mange andre yrker og tjenester.

Tradisjonelt har Norge og Norden vært en region som har vært med å forme og påvirke IT utviklingen. Vi har en arv som ikke forvaltes videre. Norsk IT-sektor kan ikke skrues av og på.

Lundin-sjef Torstein Sannes har uttalt tilsvarende om industrien rundt norsk sokkel. Vi er ening; Norske bedrifter må være villige til å gi oppdrag til norske leverandører hvis næringen skal kunne fortsette å utvikle seg. Ref.

 

Ser på helheten
Lundin-sjef Torstein Sannes snakker også om timepriser på norske ressurser opp mot andre regioner. Det er likt for norsk IT sektor;

Alle vet at en konsulenttime i India er mye billigere enn i Norge, men brukes den på riktig utfordring, gir den innovasjon og verdiskaping i samme grad, og hvordan er resultatet av den totale investeringen?

Hvor store ressurser må vi bruke på å følge opp en kontraktspartner som er langt unna, kontra en som vi kjenner og som er i nærheten av oss? Vi ser på totaliteten i de komplekse prosjektene som vi skal ha gjennomført, og i det perspektivet mener vi at det har vært lønnsomt for oss å velge norsk leverandør, sier Torstein Sannes.

 

Trygghet gir motivasjon
Vi i IT-bransjen er motiverte til å løse nye utfordringer og skape teknologisk fortrinn for vår næringsliv. Vi er klar og ivrig til å ta arven videre, både som nyutdannet og som erfaren senior.

”Den effekten som ligger i at man blir vist tillit, og at folk som jobber sammen med komplekse prosjekter kan være trygge på hverandre, skal ikke undervurderes. Den bidrar til at man ikke blir opptatt av å hakke på hverandre, men raskt klarer å finne frem til løsninger, når problemene oppstår”, sier Kværner-sjef Jan Arve Haugan.

 

Lokalt engasjement og sysselsetting
Er oljeindustrien i ferd med å forstå kompleksiteten og klarer å regne på faktisk totalinvestering og verdiutvikling for selskap og samfunn? Går de i retning av amerikansk IT sektor som i 15 år har satt økt fokus på lokal forankring (etter feilslåtte offshoreprosjekter)?

Spørsmålet er når vil norsk næringsliv og eiere (les gjerne stat og det norske folk) forstå dette om IT industrien? Hvor langt ned og ”av” skal vi før noen ønsker å investere på nytt i kompetansen og sektoren?

Bedrifter med norsk eierskap har et samfunnsansvar. Det er hjørnesteiner i norsk næringsliv som skal skape sysselsetting. Hva skal vi med nasjonale foretak som leverer kortsiktige overskudd og lav verdiskaping til eiere uten jobb?