Java EE 7 – en snartitt

I juni i år ble Java EE 7 lansert med brask og bram! 🙂

https://blogs.oracle.com/java/entry/a_java_ee_7_sneak

Det er ikke en liten oppdatering.

Vi i Rainfall vil gå i dybden på dette i vår faggruppe og på våre fagkvelder. Dette ønsker vi å summere opp med noen bloggposter [Raindrops, red. anm.] der vi tar en gjennomgang av noen endringer som kommer med denne oppdateringen, og muligens røre litt på hva det vil si for deg som bruker og/eller utvikler på denne plattformen.

Propagandaen deler noen av de store endringene inn i 3 hovedkategorier:

jee7

Økt produktivitet for utvikleren – de sier at plattformen nå er mer sammenhengende og integrert, dette skal føre til en reduksjon av standardkode ved bruk av dependency injection og standard ressurser. Økt bruk av annotasjoner og bedre støtte for RESTful tjenester.

Infrastruktur for å støtte HTML5 applikasjoner – responstid skal bli redusert ved bruk av websockets og det er gjort enklere å jobbe med JSON for utveksling av data, igjen nevnes RESTful tjenester som skal hjelpe til med skalering av HTML5 applikasjoner fordi den kan jobbe asynkront med JAX-RS 2.0.

Krav fra industrien – for å støtte industriens krav til høyere performance er det nå blant annet mulig å bryte batch-jobber ned i mindre størrelser slik at man ikke forstyrrer OLTP applikasjoner, det er mulighet for å definere oppgaver som mulig å kjøre flertrådede miljøer slik at dette skalerer bedre.

Er det noe på dette temaet du lurer på eller ønsker at vi skal belyse, ta gjerne kontakt!

Mvh.
Tore Løvmo