Mr. August!

Molendar 2014 har «flotte bilder» (les: bilder) med Movembermodeller for hver måned!

Månedens Movember:
August er en måned med igangsetting av nytt skoleår og arbeidsdag! Etter ferie og med fulladde batteri er vi klar for arbeid i feltet igjen. Rainfall har dedikert måneden til arbeidsfolket. Mr. August er representert av de som gir oss energi når egne ”batteri” ikke strekker til – Mr. MOil:

 

8-Mr-August