Mr. Februar!

Her er andre måned i Rainfall sin Molendar 2014. Molendar 2014 har «flotte bilder» (les: bilder) med Movembermodeller for hver måned!

Månedens Movember:
Februar er tid for snø og vinteridrett!
Rainfall har dedikert måneden til de aktive – Mr. Februar er MR MOff Piste:

2 Mr Februar