Mr. Juli!

Molendar 2014 har «flotte bilder» (les: bilder) med Movembermodeller for hver måned!

Månedens Movember:
Juli betyr ferie! Det er tid for å legge ut på utflukter og ekspedisjoner (ferieturer)! Rainfall har dedikert måneden til de som liker å reise på tur til nært og fjernt. Mr. Juli er representert av privatdetektiv og ornitolog Mr. MO Cain:

7-Mr-Juli