Mr Juni!

Molendar 2014 har «flotte bilder» (les: bilder) med Movembermodeller for hver måned!

Månedens Movember:
Juni og sommer! Det er tid for solbading i hage og på sjøen. Rainfall har dedikert måneden til de glade sjømenn – Mr. Juni er representert av Captain MOrat:

6-Mr-Juni