Mr. Mai!

Molendar 2014 har «flotte bilder» (les: bilder) med Movembermodeller for hver måned!

Månedens Movember:
Mai er tid for feiring! Nasjonaldag, norsk fotballsesong er i gang og engelsk liga nærmer seg finale. Rainfall har dedikert måneden til de patriotiske damene og guttene – Mr. Mai er representert av Mr. MOligan. Og bildet treffer svært godt etter Crystal Palace-Liverpool 3-3:

5-Mr-Mai