Mr. November!

Molendar 2014 har «flotte bilder» (les: bilder) med Movembermodeller for hver måned!

Månedens Movember:

November er selve Movembermåneden! Det betyr gode tider for maskuline menn og latter når man møter kjente fjes.

11-Mr-November