Mr. September

Molendar 2014 har «flotte bilder» (les: bilder) med Movembermodeller for hver måned!

Månedens Movember:
September er en måned for hv-øvelser med menn og kvinner i grønne klær. Alle sover trygt da vi vet at 5. september er vår Movembermodell og Rainmaker i kongens tjeneste og passer på oss alle! Holt – hvem der?

9-Mr-September