NNUG

Vår konsulent Nils Magne Lunde er tatt inn i styret for Norwegian .NET User Group – NNUG avdeling Bergen.

NNUG er en uavhengig brukergruppe for utviklere som jobber med Microsofts .NET teknologier. Formålet med NNUG er å utveksle erfaringer om .NET, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for NNUG er utviklere og arkitekter.

Nils Magne vil primært jobbe med å få tak i dyktige foredragsholdere til de månedlige møtene.

NNUG er et viktig nettverk for faglig utvikling og vi i Rainfall ser frem til NNUG sitt kommende tilbud i Bergen.

Les mer her: http://www.nnug.no/