Nyansatt Rainmaker!

Tore Løvmo (33) har erfaring fra systemutvikling innen Java, Jee og tilhørende teknologier. Han er opptatt av at løsninger for sluttbruker skal ha stor grad av selvbetjening og gi en god brukeropplevelse. Administrative løsninger skal være sømløse og godt integrert. Tore har god innsikt i salgs- og serviceprosesser innen skadeforsikring. Tore har oppstart juni 2013.

Ta kontakt om dere ønsker et møte med vår Rainmaker!