PERSONVERNERKLÆRING

1. Innledning

Vi i Rainfall er opptatt av å gi deg som bruker tilpasset innhold og samtidig ivareta ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger når du bruker rainfall.no og våre underliggende digitale tjenester.

Rainfall.no eies og driftes av Rainfall AS, organisasjonsnummer 985 708 452, Lars Hillesgate 30, 5008 Bergen.

2. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg som enkeltperson. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Rainfall som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med loven. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Det er frivillig for deg som besøker nettstedet vårt å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å laste ned informasjonsmateriell, melde deg på våre arrangementer, fylle inn skjema ifm søknad, og andre henvendelser til oss via e-post.

3. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Personlig identifiserbar informasjon kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, firma og IP-adresse. Vi vil presisere at vi ikke behandler sensitive personopplysninger om deg i våre systemer. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som ikke avslører din personlige identitet. Dette er informasjonskapsler/cookies.

Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

  • Når du laster ned informasjonsmateriell på våre nettsider må du registrere navn og epostadresse, slik at vi får sendt materiellet til deg
  • Ved å melde deg på våre arrangementer må du registrere personopplysninger som; fullt navn, e-postadresse, firma og stillingstittel (og ev matallergier). Dette er informasjon vi trenger for å tilpasse arrangementets innhold og format best mulig.
  • Hvis du kontakter oss, kan vi ta vare på korrespondansen, inkludert informasjon du har oppgitt for at vi skal kunne behandle denne henvendelsen.

4. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det foreligger rettskjennelse for etterforskning av lovbrudd.

5. Administrering av personopplysninger

Du kan selv få innsyn i og påvirke bruk av, samt få slettet personopplysninger vi har om deg ved å kontakte post@rainfall.no.

6. Sosiale medier

Nettstedet vårt inneholder funksjoner for sosiale medier, som «liker-knapp» for Facebook og LinkedIn. Disse funksjonene registrerer ikke IP-adressen din eller hvilken side du åpner på nettstedet vårt, og de kan ikke lagre informasjonskapsler. Funksjoner for sosiale medier driftes av Rainfall AS.

Din bruk av slike funksjoner er hovedsakelig underlagt personvernerklæringen til selskapet som leverer dem, men Rainfall har som bruker av disse plattformene et medansvar. Vi anser det derimot slik at hvis du velger å følge våre sosiale medie-kanaler, så velger du selv også å følge retningslinjene til den eksterne plattformen.

Rainfall benytter analysefunksjoner som er innebygd i de sosiale medie-plattformene vi har valgt å benytte (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter og YouTube). Dette er verktøy som ikke gir oss innsikt i persondata, men kun overordnet analyse.

Facebook-kontoen til Rainfall behandles av Rainfall AS. Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook.

7. Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

8. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om Rainfall sin personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@rainfall.no.