Rainmakers

Turi Birkeland

Turi er Consultant Manager har flere års erfaring fra rekruttering av it-lederstillinger og fagspesialister. Hun har pedagogisk utdanning fra HSF, it-prosjektstudier fra Næringsakademiet og ledelse fra BI. Tidligere yrkeserfaring fra Oslo Kommune og Telenor. Sertifisert NLP Coach og sertifisert Identity Compass konsulent (personlighetsanalyser).

LinkedIN