Konsulenttjenester

Rainfall har mange dyktige konsulenter som er klar til å bistå din bedrift. Våre primærtjenester strekker seg over følgende områder:

Systemutvikling og Arkitektur
Våre Rainmakers innen utvikling har en kjernekompetanse basert på Jee og .NET. De er også erfaren med andre teknologier, blant annet mobilutvikling. Vi er oppdatert på smidige utviklingsmetoder, SOA, beste praksiser og rammeverk, samt prosjektering.

Prosjektledelse
Prosjektledelse og teknisk prosjektledelse – våre prosjektledere har erfaring fra større prosjekter til mindre delprosjekter hvor teknologi står sentralt. Vi har kompetanse og erfaringer fra alle delprosesser, som analyse og design, kravspesifikasjon, utvikling, test, implementering og forvalting. Videre har vi erfaring fra prosesser som anskaffelse, implementering og utviklingsprosjekter.

Testledelse og testere
Vår kompetanse innen test spenner fra testing av kode og systemtesting til funksjonalitets testing av våre kunders systemer.

It-driftskonsulenter
Vi kan tilby rådgivende og utøvende konsulenter på de mest kjente serverteknologier, infrastrukturtjenester og kommunikasjonsløsninger. Det omfatter blant annet Virtualiseringsløsninger (VMware, Hyper-V, App-V, Citrix etc), Windows Server teknologier (Lync, Sharepoint, Exchange, etc), OS kompetanse (MS, Unix, Linux), nettverk (trådløst, routing/switching, brannmur).

Metodikk
Rainfall har fokus på sertifisering og bruk av anerkjente metodeverk som Scrum, Kanban, PMP, PMI-ACP, Prince2, ITIL, LEAN. Vi har konsulenter med sertifiseringer og god praktisk erfaring på ett eller flere av områdene.

Ta kontakt for mer informasjon!