Understanding People

Understanding people – en god prosess er vår høyeste prioritet og grunnlaget for vår suksess.

 

Rainfall har et kvalifisert og profesjonelt rådgivningsteam som kontinuerlig evaluerer aktuelle kandidater i markedet.

En av våre primæroppgaver er å være en kvalifisert «lyttepost» og ha oversikt over bevegelser i it-markedet i våre regioner. Vi jobber med hele markedet som mulig kandidatbase til prosjekter hos våre kunder.

Rainfall benytter anerkjent metodikk for ansettelse av konsulenter. Vi bruker god tid på aktuelle kandidater og gjennomfører dybdeintervjuer, referansesamtaler og tester.

Er du god nok?